Facebook
Археологически музей
"Проф. Мечислав Домарадски"

НАИМ при БАН и Археологически музей "Проф. М. Домарадски" организират международен научен симпозиум на тема: “Between the Aegean and the Danube: Thracians, Greeks, and Celts in the Balkans during the Classical and Hellenistic periods”

Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките и Археологически музей „Професор Мечислав Домарадски“, гр. Септември организират международен научен симпозиум на тема: “Between the Aegean and the Danube: Thracians, Greeks, and Celts in the Balkans during the Classical and Hellenistic periods”.

            Работната част на симпозиума ще се проведе от 19 до 21.09.2018 в заседателната зала на НАИМ-БАН. Адрес: гр. София-1000, пл. Атанас Буров № 1.

През 2018 г. се навършват 30 години от началото на археологическите проучвания на обект Емпорион Пистирос (Аджийска воденица) край гр. Септември. Негов откривател и първи проучвател  е професор Домарадски. През годините обектът се превърна в знаков

по въпроси на селищното развитие, социалната и етническа струткура на обществото, междурегионалните контакти, търговията, металопроизводството и пр. за периода на класическата и елинистическата епоха в Тракия и съседните региони.

За съжаление през тази година отбелязваме и една друга кръгла годишнина - 20-годишнината от смъртта на проф. Мечислав Домарадски (1949-1998).

НАИМ-БАН и АМ „Проф. Мечислав Домарадски“, гр. Септември обединяват своите усилия, за да почетат светлата памет и отдадат дължимото на големите заслуги, които професор Мечислав Домарадски има към българската археология.

Участие в симпозиума са заявили 28 учени от Великобритания, Франция, Чехия, Словакия, Турция, Хърватска, Сърбия, Македония, Румъния, както и 54 учени от България.

За повече информация вижте предварителната ПРОГРАМА на научния форум.

 

National Archaeological Institute with Museum (Bulgarian Academy of Science) in collaboration with “Mieczysław Domaradzki” Archaeological Museum, Septemvri organise international symposium under the general heading: “Between the Aegean and the Danube: Thracians, Greeks, and Celts in the Balkans during the Classical and Hellenistic periods”.

The sessions in Sofia will take place in the Conference Hall of the National Archaeological Institute with Museum (Wednesday-Friday, September 19-21, 2018).     

2018 marks thirty years since the start of archaeological investigations on the site of Emporion Pistiros (Adzhiyska Vodenitsa) near the town of Septemvri (Upper Maritsa Valley, South Bulgaria). Prof. M. Domaradzki discovered the site and initiated archaeological excavations there. During these three decades Emporion Pistiros is recognized as a key source of information in research on habitation, interregional contacts, trade, metalworking and so forth (in ancient Thrace and the neighboring regions, during the second half of the First millennium BCE).

2018 sadly marks two decades since the passing of Prof. Mieczysław Domaradzki (1949-1998). With his contributions in mind, the National Archaeological Institute with Museum (Bulgarian Academy of Science) and “Mieczysław Domaradzki” Archaeological Museum, Septemvri organise the venue.

28 researchers from Great Britain, France, Czech Republic, Slovakia, Turkey, Croatia, Serbia, Macedonia, Romania, as well as 52 Bulgarian archaeologists, have submitted abstracts of their conference communications.

            Further information in the Preliminary Programme.