Facebook
Археологически музей
"Проф. Мечислав Домарадски"

Работа с деца и ученици

Важна роля в популяризирането на функциите и дейността на музея, както и социализацията на колекциите му, има и музейното образование.

 

Археологически музей „Проф. М. Домарадски“ работи добре по различни образователни програми, кръжоци и работилници с учениците от община Септември. Ежегодно се организират различни мероприятия: посещения на археологически обект Пистирос; изнасяне на лекции и презентации в училищата; „Музей в куфар“; работа с възстановка на античен тъкачен стан и с ръчна мелница (хромел); рисуване на сцени от гръцка керамика от фонда на музея; реставрация на керамични съдове; изработване на копия на керамични съдове, тежести за стан и култови фигурки; редене на пъзели с изображения на импортни съдове и монети; оцветяване на копия на антични играчки; ателие „Млад дизайнер“ – изработване на умалени модели на костюми на древните гърци и траки; празници в музея за деца със специални образователни потребности.