Facebook
Археологически музей
"Проф. Мечислав Домарадски"

Римска пътна станция Бона Манзио

 

Римска пътна станция Bona Mansio

 

Обектът се намира в равнинен терен, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, непосредствено северно от пътя между гр. Ветрен и с. Бошуля. До него преминава рекичката Асардере. Той представлява ниско възвишение, заградено от крепостна стена, към момента почти изцяло затрупана под земен насип.

 

Още през XIX в. тази крепост е разпозната като известната от Римски итинерарии пътна станция Bona Mansio (Димитров Д. 1934, 124).

 

През 2002 г. се извършват първите археологически проучвания, чрез залагане на няколко сондажа. Разкрита е част от крепостна стена.

 

Редовните археологически проучвания на този обект се подновяват през 2016 г. под ръководството на Александър Манев по инициатива на Археологически музей „Проф. М. Домарадски“ и Община Септември, във връзка с изработването на нова стратегия за опазване и развитие на културното наследство на общината. Цялостното финансиране се осигурява от Фондация „Балканско наследство“.

 

            До момента не са регистрирани данни за римската пътна станция Bona Mansio. Разкритите структури принадлежат на късно антично укрепено селище или кастел, който наследил станцията.