Facebook
Археологически музей
"Проф. Мечислав Домарадски"

Постоянна експозиция Емпорион Пистирос

През 2014 г. е открита новата постоянна експозиция „Емпорион Пистирос“. По замисъла си, експозицията има за задача да задоволи интереса не само на масовия български и чуждестранен посетител, но и на специалисти - археолози, представяйки археологическите материали, постъпили във фонда на Археологически музей "Проф. Мечислав Домарадски", вследствие на системните разкопки в Пистирос, в продължение на близо 30 години. Организирана е на тематичен принцип, като са представени основните направления от живота и дейността на древните жители на емпориона – контакти и търговия, градоустройство и архитектура, занаяти и производство, бит и ежедневие, религиозни вярвания.

 

Акценти в експозицията, освен надписът от Пистирос (най-ранният досега, издаден от тракийски владетел, наследник на Котис I), са и колективната находка от 552 сребърни и златни монети на Александър III Велики, Деметрий Полиоркет, Лизимах и Селевк I; монети на тракийски владетели, представителни екземпляри от най-богатата тракийска нумизматична колекция; единствената открита на територията на България колективна находка от отпечатъци от пръстени - печати, свързани със сключване на търговски сделки; колективна находка от калъпи за бронзови изделия, образци на тракийската торевтика; богатата колекция разнообразни форми на рисувана и чернофирнисова гръцка керамика и др.